Blog > Komentarze do wpisu

Gospodarka i rolnictwo (wersja do wydruku)

Gospodarka i rolnictwo (wersja do wydruku)
1. rolnictwo na różnych etapach rozwoju społeczeństwa: a) rewolucja na Bliskim Wschodzie na obszarach tzw. żyznego półksiężyca, b) rozwój systemów rolniczych: wypalanie obszarów leśnych, system 2`letni ugory – uprawa, trójpolówka, okres rewolucji przemysłowej, rozwój techniczny i technologiczny wpływający na podniesienie wydajności i plonów 2. warunki sprzyjające rozwojowi rolnictwa: warunki klimatyczne (umiarkowany ciepły), okres wegetacyjny, warunki wodne, warunki glebowe, rzeźba terenu. 3. struktura użytkowania ziemi: a) użytki rolne 38,2%: grunty orne 10,5%, łąki i pastwiska 27,5%, sady 0,2% b) lasy 27,5% c) pozostałe grunty 34,3% 4. grunty orne – ich rozmieszczenie nie jest równomierne, skupiają się na 5 wielkich obszarach: Ameryka Północna, Europa Zachodnia, Nizina Wschodnioeuropejska, Azja Południowa i Wschodnia. Państwa o największym udziale: Ukraina 59%, Indie 57%, Dania 54%, Polska 46%. Państwa o najmniejszym udziale: Egipt, Algieria, Norwegia, Kanada – poniżej 5% 5.użytki zielone (łąki i pastwiska) Argentyna, Brazylia, Południowa i Wschodnia Afryka, Australia i Nowa Zelandia. Państwa o największym udziale: RPA 67%, Australia 54%, Argentyna, Wielka Brytania – powyżej 50%. Państwa o najmniejszym udziale: Egipt, Korea, Japonia, Indie 6. wpływ poziomu rozwoju gospodarczego państwa na rolnictwo a) nawożenie (Japonia 262 kg/ha, Korea Południowa 370 kg/ha, Mołdawia 209 kg/ha, przeciętnie 130 – 150 kg/ha, Polska 92 kg/ha) b) mechanizacja (Japonia 2,2 ha/ciągnik, Włochy 5 ha/ciągnik, Holandia 10 ha/ciągnik, Niemcy 12 ha/ciągnik, Francja, Polska 10 ha/ciągnik). na rynek7. typy rolnictwa: a) ze względu na wielkość nakładu wyróżniamy: - gospodarkę ekstensywną (towarową) występuje w państwach posiadających dużą powierzchnię gospodarstw rolnych np.: Rosja, Białoruś, USA, Ameryka Południowa. Nakład pracy i nawozów jest mniejszy, ale zbiory są duże ze względu na wielkość gospodarstwa; - gospodarka ekstensywna (niskotowarowa lub samozaoparzeniowa) występuje w krajach biednych, najczęściej Afganistan, występują tu małe nakłady środków na jednostkę powierzchni, zbiory też są małe; - gospodarka intensywna – występuje w państwach posiadających małe i średnie gospodarstwa np.: Europa, Korea Południowa, Japonia. Nakład na jednostkę powierzchni jest duży, ale i zbiory są wysokie b) ze względu na przeznaczenie produkcji: - rolnictwo naturalne (in. samozaopatrzeniowe) całość lub znaczna część produkcji przeznaczona jest na potrzeby własne gospodarza, - rolnictwo towarowe (efektywne) produkcję stanowi towar przeznaczony  8. struktura wielkości gospodarstw: a) duże gospodarstwa – ma większą opłacalność, bo pozwala wytworzyć większą ilość produktów przy mniejszych nakładach np.: Australia 3700 ha, RPA 1300 ha, Argentyna 470 ha, Kanada 250 ha b) gospodarstwa średnie, występują w Europie np.: Wielka Brytania 105 ha, Francja, Dania, Polska c) gospodarstwa najmniejsze np.: Afryka, Azja 1/10 ha 9. ustrój rolny, czyli własność ziemska: a) własność prywatna: Europa, Ameryka, Australia i Nowa Zelandia b) własność państwowa: Rosja, Białoruś, Ukraina, Chiny, Korea Północna, Mongolia c) własność społeczna – forma kooperacjo rolników, którzy wnoszą do spółdzielni swój udział w postaci maszyn, narzędzi, urządzeń, kapitału na której wspólnie gospodarują10. polityka państwa: a) liberalizm – regulowanie rodzaju i wielkości produkcji przez rynek, b) protekcjonizm – podnoszenie konkurencyjności własnych towarów na rynkach obcych i zmniejszenie konkurencyjności towarów obcych na rynkach krajowych poprzez politykę podatkową i celną. 11. systemy rolniczego gospodarowania w Afryce: a) zróżnicowane warunki przyrodnicze b) trzy systemy ekstensywnej (mało wydajnej) gospodarki rolnej: - rolnictwo odłogowe, żarowe (wędrowne) ten typ rolnictwa występuje w lasach równikowych, kotlinie Konga i Afryce Środkowej, a także w innych rejonach równikowych na świecie – rolnictwo ugorowe (mieszane) np.: Afryka Północna, Północno - Zachodnia i Wschodnia na terenach wyżynnych i podgórskich o urozmaiconej rzeźbie – koczownictwo pasterskie c) intensywne formy gospodarowania: - rolnictwo nawadniane np.: Delta Nilu – rolnictwo plantacyjne zalety: miejsce pracy, wydajne, towarowe, łatwość uprawy wady: możliwość strat spowodowane szkodnikami, warunki atmosferyczne, możliwości mniejszych zysków z nadwyżki towarów na rynku, degradacja gleby na skutek uprawy monokulturowej. 12. gospodarka rolna w Indiach: a) warunki rozwoju: zróżnicowane warunki przyrodnicze b) wyróżniamy 3 regiony rolnicze: - sucha: Wyżyna Dekan, - tereny nizinne: Doliny Gangesu, - przedgórze Himalajów c) polityka państwa: Zielona Rewolucja d) kierunki gospodarki rolnej: - intensywna uprawa ryżu (niziny, wyżyny) – rolnictwo mieszane (tereny wyżynne) – uprawa herbaty (przedgórza Himalajów, Assam) e) główne uprawy: - rośliny zbożowe: ryż, przenica – cytrusy, banany, ananasy – herbata – rośliny przemysłowe: orzeszki ziemne, palma kokosowa, sezam – rośliny włókniste: bawełna, juta13. gospodarka rolna w Europie Zachodniej: a) klimat umiarkowany (ciepły, morski) b) warunki wodne (opady) c) ukształtowanie terenu d) cechy rolnictwa: a) wysoki poziom kultury (intensyfikacja produkcji, wprowadzenie do hodowli nowych ras i odmian) b) współpraca z ośrodkami naukowo – badawczymi c) wysoka specjalizacja i poziom towarowości d) spadek liczby gospodarstw i jednocześnie powiększenie się ich powierzchni e) malejące zatrudnienie w rolnictwie i równoczesne starzenie się społeczeństwa f) podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych, wykształcenia g) unowocześnienie gospodarstw, postępująca mechanizacja; e) problemy rolnictwa Europejskiego: a) nadprodukcja żywności, przy równocześnie niskim wzroście liczby ludności Europejskiej, co może prowadzić do obniżenia dochodów producenta b) negatywny wpływ na środowisko – wyjaławianie gleb, nadmierne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin. Podsumowanie Europy. Rolnictwo intensywne ma negatywny wpływ na wody, gleby i powietrze przyczynia się do zmniejszenia różnorodności gatunków roślin i zwierząt. Może ograniczać byt dzikich zwierząt i ptaków. Przyczynia się również do wzrostu efektu cieplarnianego poprzez produkcje nawozów i środków ochrony roślin, nadmierna hodowle zwierząt oraz transport mechaniczny. Należy pamiętać, że w Europie Zachodniej są specyficzne gospodarstwa np.: Grecja, Włochy – winorośla, Dania – bydło, Holandia – kwiaty.14. Rozmieszczenie lasów na ziemi: -lasy równikowe, lasy podzwrotnikowe, lasy liściaste (wsch. wybrzeże. Chin), tajga (Kanada, Syberia). 15. funkcje lasów: a) ekologiczne: proces fotosyntezy (pobieranie CO2, wydzielają O2), regulują obieg wody, ochrona przed erozją b) gospodarcze: źródło materiałów dla przemysłu, budownictwo, opał, miejsce pracy (tartaki, okresowe: grzyby, jagody) 16. źródła degradacji lasów: a) przyrodnicze: szkodniki, ekstremalne warunki pogodowe, naturalne pożary – samozapłon b) pozaprzyrodnicze: kwaśne deszcze (bardziej podatne na niszczenie – drzewa iglaste), nieumiejętna gospodarka (nadmierna wycinka), podpalenia. 17. udział powierzchni lasów w ogólnej powierzchni kontynentów: Ameryka Południowa 47%, Europa z częścią Azji, Ameryka Północna, Afryka 22%, Australia, Azja. 18. światowe pochodzenie drewna: największy udział w światowej produkcji ma USA, później Indie, Chiny i Brazylia, Finlandia, Szwecja, Kanada (najwięcej drewna na jedna osobę). 19. rybołówstwo na świecie: a) czynniki wpływające na łowiska: głębokość wody – większość łowisk znajduje się w strefie szelfowej, temperatura i związane z nią prądy morskie – największe łowiska znajduje się w miejscu styku prądów ciepłych i zimnych (ciepłych i zimnych: ciepłe są bogate w pożywienie, a zimne w tlen), czynniki chemiczne – zasolenie wody b) rejony intensywnego rybołówstwa morskiego: wybrzeża oceanu Spokojnego, wschodnie wybrzeża Azji, wschodnie wybrzeża USA, Kanady, Europy Północna i Zachodnia, południowe wybrzeża Ameryki Północnej c) światowe połowy: Chiny (19% z Chin), USA, Indonezja, Japonia – połowy na mieszkańca Islandii – 6 tyś/os, Chile – 236 kg/os, Dania 192 kg/os
sobota, 23 lutego 2008, evelinka7

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: maćka, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2008/05/05 18:36:35
troche tego sie nieda przeczytać... ale dobre ;***
-
Gość: a, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2008/11/14 20:27:51
hmm ta stronka jest super chciałabym miec taka klase :)
-
Gość: , 195.116.43.*
2009/03/23 18:50:29
tu nic nie ma
-
Gość: Miki, 195.116.43.*
2009/12/15 17:06:36
Niezbyt mi się przydało!!
Ale dzięki za chęci!! ;)
-
maszyny-rolnicze
2011/09/08 14:19:26
lepsze teksty o rolnictwie publikuje składnica maszyn rolniczych taka jak tu: składnica maszyn rolniczych
ESKA Imprezzzka