Blog > Komentarze do wpisu

Geografia - usługi (zeszyt od Martyny)

Geografia - usługi
 

1. podstawowe pojęcia handlu zagranicznego: a) import - przywożenie towarów b) eksport - wywóz towarów c) reeksport - eksport towarów wcześniej importowanych 2. rodzaje transakcji w handlu międzynarodowym: wymiana towarów, wymiana usług (np.: turystycznych), obroty kapitałowe (np.: inwestycje, kredyty) 3 .bilans handlowy i płatniczy: a) bilans handlowy Eksport > Import bilans dodatni; E < I bilans ujemny b) bilans płatniczy (transakcja, przepływ materiałów) 4. czynniki wpływające na wielkość i strukturę handlu międzynarodowego: a) czynniki ekonomiczne - rozwój gospodarczy państwa, liczba ludności kształtująca popyt na dane towary i usługi b) czynniki przyrodnicze - nierównomierne rozmieszczenie bogactw mineralnych, warunki klimatyczno - glebowe wpływają na nierównomierne rozmieszczenie upraw roślin. 5. struktura towarowa handlu zagranicznego: kraje słabo rozwinięte gospodarczo eksportują głównie surowce i produkty spożywcze, importują natomiast towary wysoko przetworzone. W krajach wysokorozwiniętych jest odwrotnie. 6. struktura geograficzna oparta na regule bliskości geograficznych. Wymiany handlowej nie prowadzi się w sytuacji gdy: państwa pozostają ze sobą w konflikcie, 7. wpływ polityki państwa na wielkość obrotów oraz strukturę geograficzną: cła, ulgi podatkowe, embargo (zakaz wwozu i wywozu towarów), manipulowanie kursem własnej waluty 8. podział komunikacji: a)  transport - lądowy, morski, powietrzny b) łączność - pocztowa, telekomunikacja. 9. warunki rozwoju transportu: a) rozwój infrastruktury - drogi, tory, lotniska, porty lotnicze b) przewozy kombinowane - łączenie kilku środków transportu 10. czynniki przyrodnicze warunkujące rozwój transportu: a) ukształtowanie terenu (np.: góry stanowią barierę), b) charakter obszaru państwa - rzeki, jeziora, pustynie, obszary bagienne c) warunki pogodowe 11. czynniki pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój transportu: poziom rozwoju gospodarczego kraju, powierzchnia państwa, udział państwa w handlu zagranicznym, przeszłość historyczna i gospodarcza 12. rozwój transportu kolejowego: a) zróżnicowanie gęstości linii kolejowych: najwięcej: Europa, Ameryka Północna, Japonia, Czechy, Belgia, Niemcy, najmniej:  Ameryka Południowa, Australia i Ocenia, Afryka, Brazylia, Australia, Chiny, linii kolejowych nie posiadają: Libia, Nigeria b) zróżnicowanie udziału transportu kolejowego w przewozach towarów i ludzi c) zróżnicowanie szerokości jednym z czynników ograniczających jego wydajność d) zalety i wady transportu kolejowego  ZALETY: niski koszt transportu, możliwość przewozu towarów masowych (np. surowców), transport ekologiczny WADY: transport wolny, duże nakłady finansowe 13. warunki rozwoju transportu samochodowego: a) cechy wyróżniające transport samochodowy b) zróżnicowanie gęstości dróg: najwięcej: Ameryka Północna, Europa, Azja, Belgia, Japonia, Włochy, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, najmniej: Rosja, Peru, Libia, Czad, Sudan c) problemy związane z rozwojem transportu samochodowego: zanieczyszczenie środowiska, infrastruktura d) zalety i wady transportu samochodowego: ZALETY: transport „od drzwi do drzwi", szybkość, możliwość transportu różnego rodzaju WADY: uciążliwość dla środowiska, wysokie koszty transportu, problem bezpieczeństwa - duża wypadkowość. 14. transport lotniczy: a) rozwój linii i portów lotniczych - głównie do przewozu ludzi, ale także towarów (najczęściej tych ulegających szybkiemu zepsuciu (np. na potrzeby transplantologii) b) cechy charakterystyczne wyróżniające lotnictwo: „tanie lnie lotnicze" - oszczędzanie na komforcie, niezapełnienie posiłków pokładowych c) zalety i wady lotnictwa: ZALETY: transport szybki, bezpieczny, bardziej ekologiczny WADY: transport drogi, uzależniony od warunków pogodowych, przeznaczony głównie dla pasażerów ze względu na ograniczoną ładowność, uciążliwość dla ludzi mieszkających blisko lotnisk 15. żegluga śródlądowa: a) warunki rozwoju b) główne szlaki transportowe: dorzecze Missisipi, system wielkich jezior i rzeki św. Wawrzyńca, kanał Men - Dunaj (połączenie Morza Północnego z Czarnym), kanał Ren - Rodan (łączy Morze Północne ze Śródziemnym) c) ZALETY: tani środek, może służyć do przewozu towarów masowych, transport ekologiczny WADY: transport powolny, ograniczony w ciągu roku 16.  Żegluga morska: a) główne trasy i porty morskie świata: największe porty morskie świata: Rotterdam, Szanghaj, Singapur, szlaki: Północnoatlantycki, Południowoatlantycki, Północnopacyficzny, Południowopacyficzny, b) cechy wyróżniające żeglugę morską - nastawione przede wszystkim na przewóz towarów c) „tania bandera" - pobieranie cła za rejestrację statków, największe floty: Panama, Cypr, Liberia, Filipiny, Malta d) znaczenie kanałów morskich - kanał Panamski i Sueski e) rodzaje żeglugi: regularna - kursująca wg rozkładów rejsów (np. promy), trampingowy - bez ustalonego rozkładu rejsów, kabotażowa - żegluga wewnętrzna (między portami jednego państwa) f) ZALETY: możliwość przewożenia wszelkiego rodzaju towarów, mała energochłonność, tani transport WADY: transport wolny, możliwość katastrof ekologicznych, transport ograniczony ze względu na porty (nie do każdego portu statek może zawinąć) 17. transport przesyłowy - służy do przesyłania ZALETY: tani, bezpieczny dla środowiska, możliwość budowy linii zarówno na ladzie jak i pod wodą WADY: transport jednokierunkowy, wysoki koszt budowy gazociągów, ograniczenie przesyłania. 

wtorek, 27 maja 2008, evelinka7

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
ESKA Imprezzzka